Wednesday, January 13, 2010

"ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗΣ" - "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ"


Η Λέσχη Ανάγνωσης του Πνευματικού Κέντρου "Στέλιος Τσιτσιμελής" παρουσιάζει την "Ελληνική Νομαρχία : ήτοι Λόγος Περί ‘ Ελευθερίας". Το κείμενο της "Ελληνικής Νομαρχίας" του οποίου ο συγγραφέας παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστος, παρά τις συστηματικές προσπάθειες της ιστορικής και φιλολογικής έρευνας γράφτηκε το 1806 "Εν Ιταλία παρά άνωνύμου Έλληνος - Η "Ελληνική Νομαρχία" είναι ίσως το σπουδαιότερο μνημείο πολιτικής θεωρίας του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.Παρέμεινε στην αφάνεια και τη σιωπή γιατί το ριζοσπαστικό του περιεχόμενο είναι ασύμβατο με την ιστορική θεώρηση που έπλασε η εθνική ιστοριογραφία για την ελληνική επανάσταση καθώς δείχνει και καταγγέλει τα κοινωνικά και πολιτικά στηρίγματα της οθωμανικής κυριαρχίας μέσα στις ιθύνουσες τάξεις και θεσμούς της ελληνικής κοινωνίας.

Το κείμενο θα παρουσιάσει η φιλόλογος κ.Όλγα Διαμαντοπούλου – Σιούλα την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2010 στις 7.00 μ.μ στο Εντευκτήριο του τρένου.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Ν.Α.Ε. ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

Στο περιθώριο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συνεδρίου της ΕΝΑΕ, ο Πρόεδρός της κ. Δημήτρης Δράκος έκανε την ακόλουθη δήλωση αναφορικά με το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διοικητική μεταρρύθμιση.

««Όπως ξέρετε η ΕΝΑΕ με τα συνέδριά της και τις αποφάσεις των οργάνων της έχει τοποθετηθεί θετικά στη Διοικητική Μεταρρύθμιση και συνολικά σε όλο αυτό το εγχείρημα της νέας αρχιτεκτονικής, το οποίο κατατέθηκε χθες με το όνομα «Καλλικράτης». Ωστόσο πρέπει να παρατηρήσω ότι έχει σημαντικές και συγκεκριμένες ελλείψεις. Στα οικονομικά, στο ζήτημα του προσωπικού, στο θέμα της λειτουργίας και επομένως της αποτελεσματικής λήψης της απόφασης, διότι τουλάχιστον ως προς το Β΄ Βαθμό έχει αλλεπάλληλες δομές και επιτροπές και συλλογικά όργανα τα οποία πρέπει να συγκροτηθούν για να αποφασίσουν. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να ξεκαθαριστεί. Και φυσικά το εύρος των αρμοδιοτήτων του νέου θεσμού καθώς πρέπει να συνοδεύεται και εξαρχής με συγκεκριμένο κώδικα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αποφύγουμε αυτά τα οποία υφιστάμεθα από το 1994 με την νομαρχιακή. Ο Υπουργός Εσωτερικών θα μας επισκεφτεί την ερχόμενη Τετάρτη για να μας εξηγήσει περεταίρω ορισμένα ζητήματα. Την άλλη Τετάρτη θα έχουμε διοικητικό συμβούλιο και ακολούθως θα έχουμε τις τελικές μας θέσεις μας επί του σχεδίου, οι οποίες και θα αποτυπωθούν στο τακτικό μας συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί 4-6 Φεβρουαρίου»
Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη χρηματοδότηση των Ν.Α ό Πρόεδρος της ΕΝΑΕ δήλωσε ότι «εμείς είχαμε ζητήσει μια συνολική φορολογική μεταρρύθμιση που θα διανέμει τους πόρους σε όλα τα επίπεδα εξουσίας και θα προσεγγίζει το ζήτημα και στην κεντρική εξουσία αλλά και στα αποκεντρωμένα επίπεδα διοίκησης. Με αυτή την λογική ζητήσαμε από την αρχή, την οικονομική αυτοδυναμία των θεσμών της αυτοδιοίκησης όπως επιτάσσει το σύνταγμα μας στο 102 άρθρο. Όλα αυτά δεν είναι σαφή. Χρειάζεται αποσαφήνιση και συγκεκριμένες θέσεις για το πώς θα συγκροτηθεί το πακέτο της οικονομικής υποστήριξης του εγχειρήματος. Υπάρχει επίσης το οικονομικό ζήτημά του. Πως θα υποστηριχθεί η δόμηση του όλου μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος. Διότι δεν μπορεί να ξεκινήσει μια περιφερειακή αυτοδιοίκηση σε έναν συγκεκριμένο τομέα εάν δεν κατατεθούν οι λεπτομέρειες, επί τη βάση του οποίου θα οργανωθεί η επιχείρηση αυτή. Δηλαδή ένα σχέδιο που θα καλύπτει το επιχειρησιακό μέρος της δομής του συστήματος αυτού, παρά τη επισήμανση ότι θα υπάρχει το πρόγραμμα «Ελλάδα». Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να γίνει σαφέστερο και πιο ξεκάθαρο το σχέδιο για να γίνει αποδεκτό».
Αναφορικά με τις προσλήψεις ο Πρόεδρος της ΕΝΑΕ τόνισε ότι «διαβάσαμε ότι θα υπάρξει η διαδικασία του ΑΣΕΠ εν πρώτης, αλλά το μέγα ζήτημα δεν είναι αυτό μόνο, είναι κυρίως οι μετατάξεις των υπαλλήλων που ήδη υπηρετούν σε δομές διοίκησης και αυτοδιοίκησης αλλά και της κεντρικής εξουσίας. Πως θα γίνουν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις, αφενός και αφετέρου ποιες θα είναι οι δυνατότητες εξέλιξης και μισθολογίου των υπαλλήλων που θα μεταταγούν και επομένως θα κλιθούν να υπηρετήσουν στις καινούριες αυτοδιοικητικές δομές».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΔΚΕ Ν.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Η πρόταση της Κυβέρνησης για την διοικητική μεταρρύθμιση αποτέλεσε αντικείμενο της συνεδρίασης της 12ης Ιανουαρίου 2010 του Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε η πρώτη αποτίμηση του Προγράμματος «Καλλικράτης».Ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ Ν. Κακλαμάνης κληθείς να καταθέσει μια πρώτη προσέγγιση για την πρόταση της Κυβέρνησης σημείωσε πως η διοικητική μεταρρύθμιση αποτελεί, αναμφισβήτητα, τομή στα σημερινά δεδομένα του ελληνικού κράτους και ότι η Αυτοδιοίκηση θα συνδράμει με τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που απαιτεί το εγχείρημα. Σημείωσε ωστόσο ότι η πρόταση της Κυβέρνησης υπολείπεται πολύ από τις αποφάσεις του συνεδρίου της Κυλλήνης, ότι υπάρχουν ουσιαστικές προτάσεις που δεν έχουν συμπεριληφθεί, δηλαδή το χωροταξικό, η οικονομική στήριξη του προγράμματος και το επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποίησής του.
Ακολουθούν οι δηλώσεις του προέδρου της ΚΕΔΚΕ.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Η μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αποτελεί τομή στα σημερινά δεδομένα του ελληνικού κράτους.
Η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων θα προσπελάσει το θέμα με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που απαιτεί αυτό το εγχείρημα. Το ίδιο ζητάμε από τα πολιτικά κόμματα και τους κοινωνικούς φορείς να αρθούν πάνω και έξω από τις οποιεσδήποτε κομματικές και κυρίως μικροπολιτικές σκοπιμότητες.
Υπενθυμίζω την ομόφωνη σχεδόν απόφαση του Συνεδρίου της Κυλλήνης όπου είχαμε θέσει και τις προτάσεις αλλά και τις προϋποθέσεις προκειμένου κατά την άποψη μας μια μεταρρύθμιση να μη μείνει στα χαρτιά αλλά να έχει παρόν και μέλλον. Το παρόν πλαίσιο αρχών που δόθηκε στη δημοσιότητα, κατά την άποψή μας, υπολείπεται πολύ από τις αποφάσεις του συνεδρίου της Κυλλήνης.
Ζητάμε λοιπόν από την κυβέρνηση, κατά τη διάρκεια του διαλόγου, στον οποίο εμείς θα προσέλθουμε, να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συναίνεση αλλά και να ακούσει με προσοχή και να αποδεχθεί τις προτάσεις μας, αν δε θέλει να μείνει στα χαρτιά η μεταρρύθμιση.
Τελειώνοντας, η αξιοπιστία είναι πολύ μεγάλο πράγμα στο διάλογο μεταξύ εκπροσώπων αιρετών και της εκάστοτε κυβέρνησης. Για να θεωρήσουμε αξιόπιστες τις οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης σε ότι αφορά την οικονομική «προίκα» της διοικητικής μεταρρύθμισης που εξήγγειλε, πρέπει προηγουμένως η κυβέρνηση, να αποδώσει στην Αυτοδιοίκηση 331 εκατομμύρια ευρώ που είναι θεσμοθετημένοι πόροι του 2009 και οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταβληθεί. Αυτό είναι κυρίως αιτούμενο για να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, γιατί δεν κληθήκατε από τη Νέα Δημοκρατία να πείτε τη γνώμη σας όταν διαμόρφωνε τη θέση της γι’ αυτό το θέμα;

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Προφανώς είστε λίγο ανενημέρωτος, υπό την έννοια ότι, αύριο το πρωί στις 8.45 υπάρχει συνάντηση στη Ρηγίλλης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οι επισημάνσεις και οι επιφυλάξεις, γιατί επιφυλάξεις είναι απ’ ότι καταλάβαμε όσον αφορά στο σχέδιο που σας έχει δοθεί από το υπουργείο Εσωτερικών ποιους άξονες αφορά, έχετε κάποιες επιφυλάξεις υπάρχουν κάποιες ασάφειες σε κάποια πράγματα…

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι εγώ δεν έχω επιφυλάξεις. Υπάρχουν ουσιαστικές προτάσεις που δεν έχουν συμπεριληφθεί. Το ένα αφορά το χωροταξικό αλλά που εμείς το αφήνουμε τελευταίο, διότι το θεωρούμε μεν βασικό συστατικό της μεταρρύθμισης, αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως το θεσμικό κομμάτι.Το δεύτερο είναι η οικονομική «προίκα» αλλά πολύ συγκεκριμένη. Για παράδειγμα ενώ, υιοθετεί την οικονομική μελέτη της ΚΕΔΚΕ για 4 δις, δεν διευκρινίζει αν αυτά τα 4 δις στο μυαλό του συντάκτη αυτού του συγκεκριμένου κειμένου, είναι μόνο για τους νέους ΟΤΑ ή και για τη νέα Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Εμείς εκτιμούμε ότι η νέα Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση χρειάζεται άλλο 1,5 δις. Ενώ αποδέχθηκε τη βασική μας πρόταση εδώ και χρόνια να αλλάξει το καλάθι των ΚΑΠ και να μπει μέρος του ΦΠΑ και της Ακίνητης Περιουσίας, δεν μας λέει τίποτα συγκεκριμένο ούτε πόσο θα είναι, ούτε πότε θα αρχίσει, εν πάση περιπτώσει τίποτα συγκεκριμένο. Το τέταρτο που αφορά στο αναπτυξιακό - οικονομικό είναι το Επιχειρησιακό Σχέδιο. Το αναφέρει αλλά δεν το αναλύει. Αυτά πρέπει να περιγραφούν με λεπτομέρειες μέσα στο Σχέδιο Νόμου, το οποίο και θα προκύψει. Και βεβαίως σας υπενθυμίζω και σας επισημαίνω ότι παράλληλα με αυτό το Σχέδιο Νόμου πρέπει να τρέξουν άλλα δύο Σχέδια Νόμου. Το ένα θα είναι ο νέος Κώδικας των νέων Δήμων, διότι ήδη αυτός που υπάρχει ξεπερνιέται εκ των πραγμάτων , και όχι μόνο ξεπερνιέται αλλά θα είναι και αντιφατικός σε σχέση με το σχέδιο νόμου, και ο δεύτερος είναι ο Περιφερειακός Κώδικας, που θα αντικαταστήσει το Νομαρχιακό Κώδικα. Αυτό χρειάζεται απίστευτη δουλειά. Δηλαδή εγώ αμφιβάλλω αν φθάνει ο χρόνος, πέραν το τι συζητήσεις θα κάνουμε, από πολλούς και εμείς που είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε. Μέχρι στιγμής δεν μας το έχουν ζητήσει, γιατί πρέπει να σας πω ότι παρότι εγώ δεν θέλω να δυναμιτίσω το διάλογο εξ αρχής, δεν ήταν και ο πλέον δόκιμος τρόπος να παραλάβει ο πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, εξ ονόματος της αυτοδιοίκησης μαζί με σας τα μέσα ενημέρωσης το κείμενο το οποίο θα μπει στο συνέδριο για συζήτηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Συμφωνείτε κύριε Κακλαμάνη στο να βρεθεί πόρος από τον ΦΠΑ και από το φόρο Ακίνητης Περιουσίας;

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είπα ότι αυτά ήταν αιτήματα δικά μας διαχρονικά αλλά σας υπενθυμίζω τη φράση του προκατόχου μου ότι ζητάμε φορολογική αποκέντρωση χωρίς την επιβολή νέων φόρων.

ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥ ΠΙΑΣΑΜΕ "ΑΓΚΑΘΙΑ"

«Αγκάθια» στην πορεία του «Καλλικράτη» προς τη Βουλή βλέπουν αυτοδιοικητικά στελέχη τόσο του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ όσο και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τα οποία συνομίλησε η αυτοδιοίκηση gr. Τονίζουν δε ότι παρά τις δηλώσεις της κυβέρνησης δια στόματος πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου (βλ. σχετικό ρεπορτάζ: http://www.aftodioikisi.gr/controlItem.aspx?id=5479) και υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση ( βλ σχετικό ρεπορτάζ: http://www.aftodioikisi.gr/controlItem.aspx?id=5485) ότι οι αλλαγές θα προχωρήσουν, αν δεν αφαιρεθούν, η πορεία θα είναι πολύ δύσκολη. - Το πρώτο «αγκάθι» αφορά τους πόρους, καθώς το ύψος των οποίων αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα δίνονται δεν έχουν διευκρινιστεί. Ειδικά, η προϋπόθεση που φαίνεται πως τίθεται για την απόδοση του ΦΠΑ στους δήμους, να εισπράττεται, δηλαδή, από τον μηχανισμό τους, βρίσκει αντίθετους τους περισσότερους δημάρχους. Επιπλέον, ακόμη δεν έχουν ξεκαθαρισθεί τα ακριβή ποσά που θα δοθούν μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ (Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης) που θα αποτελέσει συνέχεια του ΘΗΣΕΑ. - Το δεύτερο αφορά τις αρμοδιότητες, καθώς όπως επισημαίνουν νομάρχες και δήμαρχοι στην αυτοδιοίκηση gr, σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Εσωτερικών σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να μην είναι σαφώς οριοθετημένες ή και να αλληλοσυγκρούονται. Φέρνουν δε ως παράδειγμα το γεγονός ότι τις αρμοδιότητες σε θέματα περιβάλλοντος που θα ασκούνται τόσο από τις Γενικές Διοικήσεις όσο και από τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις. Επιπλέον, αυτοδιοικητικά στελέχη που προέρχονται και από το χώρο του ΠΑΣΟΚ τονίζουν ότι σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, τελικώς στις αιρετές περιφέρειες δεν μεταφέρονται αρμοδιότητες από την κρατική διοίκηση, περιορίζοντας τες σε αυτές των υπό κατάργηση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της αυτοδιοίκησης gr o πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή στους υπουργούς να καταγράψουν ποιες αρμοδιότητες τους μπορούν να μεταφερθούν στις αιρετές περιφέρειες, προκειμένου αυτές να διευρυνθούν. - Η χωροταξική κατανομή των δήμων, καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενα του υπουργού Εσωτερικών από τους 1034 θα παραμείνουν κάτω από 370, δηλαδή περίπου ένας στους τρεις. Βεβαίως, όλα τα στελέχη της αυτοδιοίκησης είναι προϊδεασμένα για τις επικείμενες συνενώσεις από τη μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ωστόσο κάθονται σε αναμένα κάρβουνα μέχρι να πάρουν την επίσημη πρόταση του υπουργείου στα χέρια τους. Μάλιστα, από πολλές πλευρές κυρίως της αντιπολίτευσης, τονίζεται ότι «δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόταση διοικητικής μεταρρύθμισης από τη στιγμή που δεν περιλαμβάνει το βασικό: δηλαδή την χωροταξική κατανομή». - Ένα ακόμη αγκάθι αφορά τους υπαλλήλους των περιφερειών καθώς και τους δημοτικούς και νομαρχιακούς υπαλλήλους, οι θέσεις των οποίων στην ουσία θα καταργηθούν. Αν και η κυβέρνηση διαβεβαιώνει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να θιγούν, κανείς από τους υπαλλήλους των υπό κατάργηση δήμων και νομαρχιών δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο θα γίνει η μετάταξή του στις νέες δομές και, βεβαίως, πόσα χιλιόμετρα μακριά από το σημερινό τόπο εργασίας του θα εργάζεται. - Αγκάθι επίσης αποτελεί, όπως έχει γράψει η αυτοδιοίκηση gr, η γκρίνια βουλευτών που θεωρούν ότι θα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό τόσο από τους περιφερειάρχες όσο και από τους δημάρχους. Για το λόγο αυτό πολλοί έχουν θέσει θέμα ασυμβίβαστου (δηλαδή, να μην μπορεί να είναι υποψήφιος βουλευτής περιφερειάρχης και δήμαρχος), πρόταση που φαίνεται ότι συζητάει ο υπουργός Εσωτερικών. Για όλους τους παραπάνω λόγους σε μια προσπάθεια να αφαιρεθούν τα «αγκάθια», ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης ξεκινά γύρο επαφών από τους δημάρχους του ΠΑΣΟΚ σήμερα στις 3.30 (βλ. σχετικό ρεπορτάζ: http://www.aftodioikisi.gr/controlItem.aspx?id=5483), ενώ τις επόμενες ημέρες θα επισκεφθεί τόσο την ΕΝΑΕ όσο και την ΚΕΔΚΕ, το συνέδριο της οποίας θα διεξαχθεί 18 με 20 Ιανουαρίου.

Tuesday, January 12, 2010

ΜΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ "ΜΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΑ" ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΗΚΗΣΕΙ.
ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"

Sunday, January 10, 2010

Η ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ή αλλιώς ΑΠΟ ΤΟΝ "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ" στον "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" - GAMO TON PARTHENONA MOU. GAMO...Το τελικό σχέδιο τη κυβέρνησης για τον «Καποδίστρια 2» παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο, από τον Γιάννη Ραγκούση. Οι νέοι δήμοι κλειδώνουν τελικά στους 370 και οι περιφέρειες στις 13 με ειδική πρόβλεψη για τον μητροπολιτικό χαρακτήρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με το νέο διοικητικό χάρτη στις 14 Νοεμβρίου και η κυβέρνηση θα καταργήσει το 42% και θα επαναφέρει το 50%+1.
Συγκεκριμένα όσον αφορά τις αιρετές περιφέρειες, αυτές αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες και τους πόρους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που καταργούνται, εκτός από ορισμένες που μεταφέρονται στους δήμους. Ακόμη σταδιακά και όλες εκείνες τις αρμοδιότητες που ασκούνται σήμερα από την κρατική περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν αμιγώς κρατικό χαρακτήρα, όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η δασική ή η μεταναστευτική πολιτική. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση γίνεται ο βασικός πυλώνας του αναπτυξιακού προγραμματισμού, ενώ κομβικός καθίσταται ο ρόλος της ως προς τα έργα και τις υποδομές.
Εκτός από τον αιρετό περιφερειάρχη θα υπάρχουν οι Αντιπεριφερειάρχες οι οποίοι θα επιλέγονται µμεταξύ των περιφερειακών συμβούλων από τον Περιφερειάρχη. Διακρίνονται σε θεματικούς και τοπικούς, ενώ οι σχετικοί ρόλοι µμπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Οι πρώτοι αναλαμβάνουν την ευθύνη των βασικών τομέων αρμοδιότητας της περιφέρειας. Οι τοπικοί Αντιπεριφερειάρχες είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, που ταυτίζονται µε τις τέως Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα.
Η Εκτελεστική Επιτροπή, είναι το συλλογικό επιχειρησιακό – εκτελεστικό όργανο στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις.
Αποτελείται από τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες.
Στις συνεδριάσεις συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενώ μπορεί να καλούνται και οι Διευθυντές.
Ως συλλογικό όργανο µε επιτελικό ρόλο, η Εκτελεστική Επιτροπή αναλαμβάνει και αρμοδιότητες που αφορούν τον περιφερειακό προγραμματισμό και ενδεικτικά:
Την ευθύνη για την κατάρτιση και την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Την κατάρτιση και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας και την ευθύνη της υλοποίησής του.
Την εναρμόνιση των προτάσεων των υπηρεσιών της περιφέρειας ως προς τον προϋπολογισμό και την υποβολή σχετικής γνώμης προς τη Περιφερειακή Επιτροπή, πριν την κατάρτιση του προϋπολογισμού.
Την υποβολή, προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.
Την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι το βασικό όργανο µε το τεκμήριο αρμοδιότητας εντός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, µε σημαντικό επιτελικό και ελεγκτικό ρόλο, ενώ αναβαθμίζεται η θέση της αντιπολίτευσης.
Η Περιφερειακή Επιτροπή, αναλαμβάνει, στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, το ρόλο και τις αρμοδιότητες της νυν Νομαρχιακής Επιτροπής. Καθιερώνεται η αναλογικότερη συμμετοχή της αντιπολίτευσης, ενώ παράλληλα ενισχύεται ο εποπτικός και ελεγκτικός της ρόλος ως προς τα οικονομικά της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

370 ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ

Ο αριθμός των Δήμων σε όλη τη χώρα, µε την εφαρμογή των κριτηρίων συνενώσεων περιορίζεται δραστικά και δεν θα υπερβαίνει τους 370. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις νησιωτικές περιοχές στη βάση της αρχής για κάθε νησί να αντιστοιχεί ένας Δήµος, πλην εύλογων εξαιρέσεων. Η νησιωτικότητα λαμβάνεται υπόψη ώστε να προσαρμοστούν στις ανάγκες της όλες οι γενικές ρυθμίσεις που επηρεάζονται από αυτή. Αναλογικά µε τον ίδιο τρόπο λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των ορεινών δήµων.
Οι νέοι και ισχυροί δήµοι αναλαμβάνουν νέες αρμοδιότητες, μαζί µε τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που προέρχονται από την καταργούµενη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, όπως η πρόνοια και η προστασία της δημόσιας υγείας, η ανέγερση σχολικών κτιρίων, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, η ένταξη των µμεταναστών, οι πολεοδομικές εφαρμογές, ο υγειονομικός έλεγχος, η προστασία της παιδικής και της τρίτης ηλικίας, οι λαϊκές αγορές, οι αδειοδοτήσεις και ο έλεγχος πολλών τοπικών, οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, η πολιτική προστασίας, µε την ένταξη των δήµων στον εθνικό σχεδιασµό µε συγκεκριμένο ρόλο και αρμοδιότητες.
Για την εξυπηρέτηση του πολίτη ενισχύεται και εκσυγχρονίζεται ο θεσµός των δηµοτικών ΚΕΠ, µε τη δημιουργία μικρών, αποτελεσματικών «Δηµοτικών e – ΚΕΠ».
Με την εισαγωγή της έξυπνης «κάρτας του Δηµότη», περνούν οι Δήµοι στην αυτόµατη εξυπηρέτηση (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών), αλλά και διευκολύνεται η συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες (π.χ. τοπικά δημοψηφίσματα).
Εκτός από τον Δήμαρχο σημαντικό ρόλο θα έχουν οι αντιδήμαρχοι, οι όποιοι κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: τους θεµατικούς και τους τοπικούς Αντιδημάρχους, οι ρόλοι των οποίων μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Οι Αντιδήμαρχοι επιλέγονται μεταξύ των δηµοτικών συμβούλων από τον Δήμαρχο.
Οι θεµατικοί Αντιδήμαρχοι μπορούν να αντιστοιχούν στη συγκρότηση των βασικών τομέων της διοίκησης. Οι τοπικοί Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές του Δήμου που ταυτίζονται µε τους δήμους /κοινότητες που συνενώνονται στο πλαίσιο της Νέας Αρχιτεκτονικής.
Καθιερώνεται ένα νέο όργανο, η Εκτελεστική Επιτροπή, ως συλλογικό επιχειρησιακό-εκτελεστικό όργανο στους δήμους.
Συμμετέχουν, εκτός από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο, όλοι οι θεµατικοί και τοπικοί Αντιδήμαρχοι, καθώς επίσης (χωρίς δικαίωμα ψήφου) και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου.
Η Εκτελεστική Επιτροπή θα έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση, αξιολόγηση και συντονισμό των δράσεων των νομικών προσώπων του δήμου, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές εισηγήσεις των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων.
Στο σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπεται ακόμη η αναβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου µέσω της αναβάθμισης των Επιτροπών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η θέση της αντιπολίτευσης (π.χ. στη Δημαρχιακή Επιτροπή).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2»
Σήμερα, Κυριακή 10 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα, συνεδρίασε το Υπουργικό συμβούλιο. Στο επίκεντρο αυτού, βρέθηκε το θέμα του «Καποδίστρια 2». Στη συνέχεια, ακολούθησε σύσκεψη του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση με τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, Σωκράτη Ξυνίδη και τους προέδρους των νομαρχιακών επιτροπών.